Činnost provádím od roku 1992 a zkušenosti mám z mnoha běžných i speciálních oblastí elektroinstalací.

Občanská výstavba

Průmyslové provozy

Instalace ve složitých prostředích

Prostory s nebezpečím hořlavých materiálů

Školská zařízení

Zařízení s nebezpečím výbuchu

Nové aplikace

Revize regulační stanice plynu

Revize regulační stanice plynu

Revize školních zařízení

Revize školních zařízení

Revize fotovoltaických elektráren

Revize fotovoltaických elektráren