Proč dělat revize?

Provádění revizí ukládají provozovateli elektrických zařízení zákony a vyhlášky České republiky.

Pravidelná revize elektrických zařízení Vám umožní tato zařízení udržovat v provozně bezpečném stavu.

Omezíte vznik poruchových stavů, které mohou znamenat přerušení provozu a výroby.

Minimalizujete možnost vzniku rozsáhlých škod způsobených požárem.

Zamezíte možnosti omezení výše plnění ze strany pojišťovny v případě škodní události.

A když revize neprovádíte?

Hrozí Vám pokuta ze strany orgánů státního dozoru.

Normy a vládní nařízení

Normy a vládní nařízení